Obezite ve Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri

STRATEJİNİ BELİRLE OBEZİTEYİ YEN!

NE İÇİN KATILMALI?

• Yeni ürün ve hizmetlerin lansmanını yapmak

• Yeni işbirliği anlaşmalarına zemin hazırlamak

• Etkinliğin sosyal sorumluluk yönüyle medyada yer almak

• Ürün ve hizmetlerle medyada yer almak

• Müşteri memnuniyetini geliştirmek

• Yeni iş ortakları ve bayiler kazanmak

ZİYARETÇİ PROFİLİ

• Her yaş ve eğitim seviyesinde insanlar

• Belediyeler, meslek kuruluşları ve derneklerin davetli ziyaretçileri

• Üniversiteler ve çalışma yaşamında yer alan davetliler

KATILIMCI PROFİLİ

  • Sağlık dostu olan ürün ve hizmet sağlayıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar.
0Gün0Saat0Dakika0Saniye
 

PROJENİN AMACI

Obezite hakkında bilgilendirmek ve farkındalığı arttırarak obezitenin önüne geçilmesinde yarar sağlamak.

HEDEF KİTLESİ

Gençler, Yetişkinler & Çocuklar.

KATILIMCI PROFİLİ

Obezite hakkında bilgi sahibi olmak ve bunun önlenmesinde görev almak isteyen bireyler.

ETKİNLİĞİN ÖNEMİ

Obezite hakkında bilgilendirerek bunun önüne geçilmesini sağlamak ve bireylerin sağlıklı yaşam konusunda adımları atmasında onlara yol göstermek.